دقت

خلاقیت

کیفیت

قیمت مناسب

لوح ها

 

جشن الفبای دخترانه

 

 

جشن الفبای پسرانه

 

 

پایان نامه دوره دبستان

 

 

پایان نامه دوره پیش دبستان

 

 

جشن عبادت

 

 

تقدیرنامه

 

 

لوح بدون عنوان

 

مؤلفان ما

ويراستار ادبي

خانم طيبه قادري

ويراستار علمي

خانم فاطمه مصدقي

 

مؤلف پايه‌ اول

خانم يگانه صنعتي و الهه السادات مكيان

 

مؤلف پايه‌ اول

خانم پوراندخت جم

۱۹ سال سابقه‌ي تدريس در پایه‌های پیش‌دبستاني، اول و دوم.

مؤلف پايه‌ دوم

خانم زهرا منصف پور

 

مؤلف پايه‌ سوم

خانم آمنه كاشي

 

مؤلف پايه‌ چهارم

خانم زينب اسكندري

 

مؤلف پايه‌ پنجم

خانم رقيه باريكاني

 

مؤلفان پايه‌ ششم

خانم مريم اميني

 

To Top